Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

 "Ongelma on vain siinä, missä on ratkaisumenetelmä."

-Ludwig Wittgenstein-

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

 

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asiakkaan ja psykoterapeutin välillä on luottamuksellinen ja tasavertainen yhteistyö- ja vuorovaikutussuhde. Elämän pulmatilanteisiin etsitään ratkaisuja, joissa asiakkaan omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa ei pyritä tietoisesti etsimään ongelmia ja niiden syitä, vaan tuetaan asiakasta jatkamaan elämässään eteenpäin. Ongelmien ei nähdä olevan toistensa kanssa tiiviissä ja itsestään selvässä syy-seuraussuhteessa.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa pyritään ratkomaan ongelmia asiakkaan kanssa yhteistyössä mm. etsimällä uusia ratkaisuja tuloksettomien ratkaisumallien tilalle. Olennaisena nähdään myönteinen visio tulevaisuudesta eli miten asiat olisivat, jos ne olisivat hyvin. Tästä mielikuvasta tehdään tavoite ja mahdollisuus, jota kohti edetään. Terapiassa suunnitellaan, miten tavoitetta kohti päästään, ja otetaan niitä askelia, joilla asetettu tavoite saavutetaan. Tavoiteseurannassa keskitytään onnistumisiin ja mahdollisista epäonnistumisista mallitetaan oppimiskokemukset.

Terapiaistuntoon voidaan asiakkaan luvalla kutsua esimerkiksi vanhemmat, puoliso, työtoveri tai läheinen ystävä. Näin haetaan asiakkaan tueksi ihmisiä, jotka ovat tietoisia hänen ongelmastaan, ja joilta hän toivoo itselleen tukea tuon ongelman ratkaisemisessa. Istunnoissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään tapoja päästä elämään parempaa elämää – sellaista, joka on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen.

Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian saaminen perustuu hoidosta vastaavassa terveydenhuollon yksikössä tehtyyn yksilölliseen kuntoutuksen tarpeen ja soveltuvuuden arvioon sekä kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka sisältää psykiatrian erikoislääkärin lausunnon.