Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

"Jotkut näkevät asiat sellaisina kuin ne ovat ja kysyvät miksi; minä unelmoin asioista sellaisina kuin niiden pitäisi olla ja kysyn miksi ei."

-George Bernard Shaw-

Työnohjaus

 

Ylemmän erityistason (YET) psykoterapeuttikoulutukseni sisälsi myös työnohjaajakoulutusta, joten minulla on valmiudet antaa ohjausta ja tukea myös työhön liittyvissä asioissa. Työnohjauksen tarkoituksena on tutkia työntekijän ja työyhteisön työtä, työtilanteita, toimintatapoja ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, mm. vuorovaikutusta, asenteita ja tunteita. Työskentely on tavoitteellista, luottamuksellista ja ohjattua kahdenkeskistä tai pienryhmissä tapahtuvaa kokemuksellista oppimista, jonka keskeisin menetelmä on keskustelu.

Työnohjaus on luonteeltaan intensiivistä ja se etenee prosessina ja painottaa osallistujien omaa työskentelyä ratkaisujen löytämiseksi. Työnohjaus voi olla myös lyhyempi ja konsultaatiomaisempi jakso.

 

Työnohjauksen tavoitteita:

 

  • toiminnan parantamisen ja työn tarkoituksen ja tavoitteiden selkeyttäminen
  • työn laadun parantaminen
  • uusien näkökulmien avaaminen
  • omien ajatusten, tunteiden ja toimintatapojen testaaminen ja muiden kokemuksista oppiminen
  • keskeneräisiin ja vaikeisiin asioihin sitoutuneen energian vapauttaminen
  • työssä jaksamisen helpottuminen