Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

"Tavoitteena on saada asiakas eroon terapiasta ja sitoutumaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti omaan elämäänsä."

-Yvonne Dolan-

Mitä psykoterapia on?

 

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Siinä on kyse jäsennellystä ja vuorovaikutuksellisesta prosessista asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Tekniikkana psykoterapiassa voidaan käyttää keskustelua tai muuta soveltuvaa tekniikkaa. Psykoterapeuttinen keskustelu eroaa tavallisesta keskustelusta mm. siten, että terapiassa pyritään tiettyyn tavoitteeseen, josta on sovittu terapian alussa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä asiakkaan valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Sen avulla hoidetaan asiakkaita, joilla on psyykkinen häiriö tai psykoterapian keinoin autettavissa oleva muu ongelma. Häiriöllä tai ongelmalla saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja. Pidempikestoisten ja hankalampien häiriöiden kohdalla psykoterapiaa voidaan käyttää lääkehoitoon yhdistettynä. 

Psykoterapian tavoitteena voidaan siis yksinkertaisuudessaan sanoa olevan psyykkisen hyvinvoinnin saavuttaminen, joka osaltaan vaikuttaa myös fyysiseen, sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiimme. Jokaiselle meistä on tärkeää, että elämä tuntuu mahdollisimman paljon siltä, mitä me elämänarvojemme tasolla haluamme ja toivomme. Psykoterapian avulla voidaan selventää näitä elämänkysymyksiä ja auttaa hahmottamaan omia tarpeitamme ja toiveitamme paremmin.

Elämän tarkoituksellisuuden pohtimisen lisäksi joudumme kohtaamaan erilaisia elämänhaasteita ja kriisejä, jotka vaikeuttavat tai jopa estävät parhaimpienkin suunnitelmiemme toteutumisen. Osa elämänkriiseistä on luonteeltaan yllättäviä. Kukaan meistä ei esimerkiksi osaa täysin varautua ennakolta vakavaan sairastumiseen tai toisen ihmisen menetykseen. Suurin osa kohtaamistamme kriiseistä on tavallisia elämänkriisejä - esimerkiksi seurustelusuhde katkeaa, työsuhde irtisanotaan, paras ystävä katkaisee välit tai alamme jännittää jotain ennen täysin neutraalia asiaa, kuten vaikkapa kaupassa käyntiä.

Psykoterapiassa sinulla on mahdollisuus tarkastella näitä kaikkia vaikeuksia ja niiden ratkaisuyrityksiä sellaisen henkilön kanssa, jolla on ulkopuolinen näkemys juuri sinun elämääsi ja kokemusta lukuisista ihmiselämän vaikeuksista.